Uudised 2018/2019

Robotitega teostatud matemaatikaõpe

14:42 09. mai 2019
Vaatamisi: 586

2018./19. õppeaastal osales Valga Põhikool uuringus "Robotitega teostatud matemaatikaõpe", mis on osa TLÜ Haridusuuenduse tippkeskuse ja Haridusinnovatsiooni keskuse EDUlabs initsiatiivist. Uuringus osales 3.a klass.

Huvi tõstmiseks matemaatika vastu olid õppetöösse kaasatud Lego Wedo 2.0 robootikakomplektid, täpsemalt õpperobitid, mis on lihtsalt programmeeritavad vahendid ning millega on hea koos mõelda. Kokku oli läbi viidud 20 robomatemaatikatundi tavapäraste matemaatikatundide raames ning  koostöös kooli haridustehnloogiga ja riiklikku õppekava järgides. Uuringu raames olid ette valmistatud robomatemaatika tunnikavad. Iga tund põhines GeoGebra elektroonilise töölehe lahendamisel. Matemaatika- ülesandele järgnesid robotieksperimendi kirjeldused. Eksperimendi eesmärgiks on luua sobilik funktsionaalne õpikeskkond, mis annaks õpilasele matemaatikast kaugemale ulatuvaid matemaatilisi ülesandeid, eesmärgiga motiveerida õpilasi kasutama matemaatilist mõtlemist probleemi lahendamiseks. Samuti aitasid robotieksperimendid õpilastel kasutada õppimisel koostööd ja akadeemilist arutelu.

Uuringus osaleva klassi õpilased näitasid kõrget õpimotivatsiooni ja huvi matemaatika vastu. Seoses sellega on koolis  plaan jätkata õpperobotite kasutamisest matemaatika ainetundides ka järgmistel õppeaastatel, kaasates juba suuremat hulka klasse ja õpilasi.

Uuringu läbiviija on Tallinna Ülikooli  Haridusuuenduse tippkeskuse analüütik, Haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.

Õp  Anneli Lõoke ja Jelena Stepanova