Tugikeskuse kontaktid

Ere Arbeiter

tugikeskuse juht

Ere.Arbeiter@valgapk.edu.ee ruum 224 767 9483 57860263
Katrin Indov Valga Vallavalitsuse sotsiaalpedagoog katrin.indov@valga.ee ruum 212c 53470613
Meinhard Karkus turvatöötaja     766 8611
Kristi Lee õpilasnõustaja,
KiVa koordinaator
Kristi.Lee@valgapk.edu.ee ruum 312

767 9805

55978660

Eve Lillepuu

õppenõustaja Eve.Lillepuu@valgapk.edu.ee ruum 121a 5343 8820
Riina Rääk abiõpetaja Riina.Raak@valgapk.edu.ee    
Maila Sarap Valga Vallavalitsuse sotsiaalpedagoog maila.sarap@valga.ee ruum 121c 53025871
Nadežda Selivjorstova psühholoog Nadezda.Selivjorstova@valgapk.edu.ee ruum 313

5517259

766 8613

Liina Taits õpilasnõustaja Liina.Taits@valgapk.edu.ee ruum 121b

767 9483

53675651

Merly Tootmaa

eripedagoog-logopeed

Merly.Tootmaa@valgapk.edu.ee