Tugikeskuse kontaktid

Meeli Uibomägi

tugikeskuse juht

Meeli.Uibomagivalgapk.edu.ee 5786 0263
Kat Kann õpilasnõustaja,
KiVa koordinaator
Kat.Kannvalgapk.edu.ee 766 3523
Nadežda Selivjorstova psühholoog Nadezda.Selivjorstovavalgapk.edu.ee 5517259

Sirle Veider

eripedagoog

Sirle.Veidervalgapk.edu.ee  

Merly Tootmaa

eripedagoog-logopeed

Merly.Kutsarvalgapk.edu.ee  

Katrin Kuivits

eripedagoog

Katrin.Kuivitsvalgapk.edu.ee  
Liia Meltsas eripedagoog Liia.Meltsasvalgapk.edu.ee  
Maarika Tikk eripedagoog-klassiõpetaja maarika.tikkvalgapk.edu.ee  
Iina Kalbri õpioskuste õpetaja Iina.Kalbrivalgapk.edu.ee  
Ave Säks õpetaja Ave.Saksvalgapk.edu.ee  
Ulvi Karu õpetaja Ulvi.Karuvalgapk.edu.ee  

Leili Siilivask

õpiabiõpetaja

Leili.Siilivaskvalgapk.edu.ee  
Jelena Stepanova õpiabiõpetaja Jelena.Stepanovavalgapk.edu.ee  

Tiiu Kallion

õpiabiõpetaja

Tiiu.Kallionvalgapk.edu.ee  
Meinhard Karkus turvatöötaja   766 8611

Valga Linnavalitsuse alluvuses

Liina Taits sotsiaalpedagoog Liina.Taitsvalgapk.edu.ee 5343 8820