Tugikeskuse kontaktid

Meeli Uibomägi

tugikeskuse juht

Meeli.Uibomagivalgapk.edu.ee 5786 0263
Kat Kann õpilasnõustaja,
KiVa koordinaator
Kat.Kannvalgapk.edu.ee 766 3523

Liina Taits

õpilasnõustaja Liina.Taitsvalgapk.edu.ee 5343 8820
Nadežda Selivjorstova psühholoog Nadezda.Selivjorstovavalgapk.edu.ee

5517259

766 8613

Sirle Veider

eripedagoog

Sirle.Veidervalgapk.edu.ee  

Merly Tootmaa

eripedagoog-logopeed

Merly.Kutsarvalgapk.edu.ee  

Katrin Kuivits

eripedagoog

Katrin.Kuivitsvalgapk.edu.ee  

Liia Meltsas

eripedagoog Liia.Meltsasvalgapk.edu.ee  

Maarika Tikk

eripedagoog-klassiõpetaja maarika.tikkvalgapk.edu.ee  

Iina Kalbri

õpioskuste õpetaja Iina.Kalbrivalgapk.edu.ee  

Ave Säks

õpetaja Ave.Saksvalgapk.edu.ee  

Ulvi Karu

õpetaja Ulvi.Karuvalgapk.edu.ee  

Leili Siilivask

õpiabiõpetaja

Leili.Siilivaskvalgapk.edu.ee  

Jelena Stepanova

õpiabiõpetaja Jelena.Stepanovavalgapk.edu.ee  

Tiiu Kallion

õpiabiõpetaja

Tiiu.Kallionvalgapk.edu.ee  

Meinhard Karkus

turvatöötaja   766 8611