HARNO
ProgeTiiger
Sport Koolis
Code Week organiser
Ettevõtlik kool
KiVa
EL sotsiaalfond
Hea kooli rajaleidja

Hoolekogu koosseis

Esimees: Krister Laas
Aseesimees: Albert Rüütel
Protokollija: Tiina Fedotova

Lapsevanemate esindajad:
Kaidi Kuus
Maike Allik
Monika Kaur
Raivo Laine
Krister Laas
Liisi Võsu

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Albert Rüütel
Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov
Õppenõukogu esindajad: Tiina Fedotova, Eve-Mall Kirt
Õpilasesinduse esindaja: Hanna-Liisa Nõgel
Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja: Siiri Reiljan

Valga Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis.

Ettepanekud hoolekogule
Please leave empty: