Kehtivad tööpakkumised

Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades tema parimad võimed,
siis Valga Põhikool ootab Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima:

Tööle asumine esimesel võimalusel, kandideerimistähtaeg 24.05.2024

 • psühholoogiks (1,0) 

Tööle asumine 2024/2025. õppeaasta, kandideerimistähtaeg: 24.05.2024

 • loodusainete õpetajaks (0,7) 
 • muusikaõpetajaks (1,0) 
 • kehalise kasvatuse õpetajaks (1,0) 
 • tehnoloogiaõpetuse õpetajaks (1,0)
 • inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (1,0)
 • koduõppe õpetajaks (1,0)
 • 3 klassiõpetajaks (1,0)
 • 2 individuaalõpetajaks (1,0)

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks: 

 • arusaam nüüdisaegsest õpikäsitusest, innovaatilisus ja otsustusjulgus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus ja oskus olla usaldusväärne, sõbralik ja rõõmsameelne;
 • soov ja tahe olla klassijuhataja; 
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime; 
 • hea arvutikasutamise oskus; 
 • pedagoogiliste kompetentside olemasolu;
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus haridusasutuses.

Omalt poolt pakume: 

 • põnevat ja vastutusrikast tööd kõige päikselisemas koolis - Valga Põhikoolis; 
 • tähtajatut töölepingut (kvalifikatsiooni olemasolul), pikka suvepuhkust;
 • võimalust loovalt panustada kooli arendamisse; 
 • tundmust, et oled väärtuslik lüli meie meeskonnas.

Valga Põhikool ootab Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima:

 Tööle asumine esimesel võimalusel, kandideerimistähtaeg 24.04.2024

 • Abiõpetajaks (1,0)

Abiõpetaja tööülesanded:

 • Tegutseb vastavalt olukorrale klassiruumis ning aitab klassiõpetajal  õpilastega tegeleda.
 • Vajadusel tegeleb õpilastega individuaalselt.
 • Juhendab õpilasi lähtuvalt õpilase eripärast ja vajadustest.
 • Abistab õpetajat igapäevaselt õppetundides.
 • Teeb koostööd klassi- või aineõpetajaga ning toetab ja suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.
 • Võib tunnis tekkinud käitumisprobleemide tõttu eralduda õpilasega klassi juurest, et täita klassiõpetaja poolt antud tööülesanded. Õpilase töö tulemust hindab klassiõpetaja.
 • Aitab kaasa sobivate õppemeetodite leidmisele, mis sobib antud õpilasele ning vajadusel aitab korraldada diferentseeritud õpet koostöös õpetajaga.
 • Saadab vajadusel õpilast ekskursioonidel, matkadel, aineolümpiaadidel ja teistel kooli esindavatel ja koolis toimuvatel üritustel.
 • Teeb koostööd lapsevanematega ning teavitab koheselt neid probleemide ilmnemisel.
 • Täidab õpilasi puudutavaid andmebaase.
 • Täidab olukorrast lähtuvalt tööandja poolt  antud olulisi ühekordseid lisaülesandeid.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks: 

 • arusaam nüüdisaegsest õpikäsitusest, innovaatilisus ja otsustusjulgus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus ja oskus olla usaldusväärne, sõbralik ja rõõmsameelne;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime; 
 • hea arvutikasutamise oskus; 
 • pedagoogiliste kompetentside olemasolu;
 • kasuks tuleb eelnev  samalaadne töökogemus haridusasutuses.

Omalt poolt pakume: 

 • põnevat ja vastutusrikast tööd kõige päikselisemas koolis - Valga Põhikoolis; 
 • tähtajatut töölepingut (kvalifikatsiooni olemasolul), pikka suvepuhkust;
 • tundmust, et oled väärtuslik lüli meie meeskonnas.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega sekretär-juhiabi meiliaadressile maiken.sikk@valgapk.edu.ee

 

Kui Sul on küsimusi, oled tervitatud ühendust võtma!


Airi Laine
õppejuht direktori ülesannetes 

Airi.Laine@valgapk.edu.ee
5342 5996

Valga Põhikool võtab  alates maikuust tööle 2 puhastusteenindajat, kandideerimistähtaeg 30.04.2024.

Puhastusteenindaja koormusega 1,0; töötasu 820 eurot.

Puhastusteenindaja töö eesmärk on töökeskkonna nõutaval tasemel puhtana hoidmine.

Puhastusteenindaja tööülesannete hulka kuuluvad erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ning hooldamine. Ta peab tundma määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale ning oskama kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ning masinaid.

Puhastusteenindaja organiseerib oma tööd iseseisvalt, samas tuleb olla valmis ka meeskonnatööks.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirjaga sekretär-juhiabi meiliaadressile maiken.sikk@valgapk.edu.ee

Kui Sul on küsimusi, oled tervitatud ühendust võtma!


Kuldar Uibomägi

52 90 876

Kuldar.uibomagi@valgapk.edu.ee