Tööpakkumised

Tööpakkumine sekretär-juhiabile

13:03 21. juuli 2021

Valga Põhikool ootab Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima sekretär-juhiabiks.

Töös edukas olemiseks soovime, et:

 • sul oleks erialane ettevalmistus (või omandamisel) ja väga hea eesti keele oskus;
 • oleksid võimeline looma, haldama ja süstematiseerima dokumente;
 • oleksid nutikas ja väga heal tasemel arvutikasutaja, kes tunneb või suudab selgeks õppida koolis kasutusel olevad infosüsteemid, registrid ja andmebaasid (EHIS, Stuudium, jt);
 • oleksid ühendav lüli, kes leiab nii meeskonnaliikmete kui ka vanemate ja koostööpartnerite küsimustele vastused ja lahendused;
 • sooviksid olla täiskasvanuna õpilastele eeskujuks ja juhendajaks ning aidata kaasa sellele, et meie kool on õpilasele turvaline ja toetav keskkond tegutsemiseks ja olemiseks;
 • oleksid väga hea ja empaatiline suhtleja, kes suudab vajadusel end kehtestada ning on lahendustele ja koostööle orienteeritud
 • oleksid kohusetundlik, täpne ja lojaalne;
 • oleks huvi oma töö vastu ja hea pingetaluvus,
 • oleks valmisolek uute teadmiste ja oskuste omandamiseks;
 • soovid ja saad töötada täiskohaga koolis kohapeal.

Tööpakkumine geograafiaõpetajale (osaline koormus)

12:56 21. juuli 2021

Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades tema parimad võimed, siis Valga Põhikool ootab Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima

 • geograafiaõpetajaks (osaline koormus)

* Täiskoormusega töötamise soovil on võimalus õpetada geograafiat ka Valga Gümnaasiumis. Tutvu Valga Gümnaasiumi tööpakkumisega SIIN.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:

 • arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest, innovaatilisus ja otsustusjulgus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
 • oskus olla usaldusväärne, sõbralik ja rõõmsameelne;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • soov panustada kooli arengusse.

Tööpakkumine inspireerijale

14:30 28. mai 2021

Kui lapsed panevad Sinu südame rõõmsamalt põksuma ja soovid luua neile paremat homset, kui soovid kujundada õpetajaameti mainet, oled usaldusväärne, hea kuulaja, positiivne, vastutustundlik ja loov ning väljaõppe ja kogemustega spetsialist haridusvaldkonnas või coachingus, siis Valga Põhikool ootab Sind oma põnevasse meeskonda ja päikselisse majja avama peidus olevaid potentsiaale.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks:

 • arusaam nüüdisaegsest õpikäsitlusest, innovaatilisus ja otsustusjulgus;
 • tugev tahe aidata õpetajaid unistuste elluviimisel;
 • tahe ja oskus juhtida koostööpartnerid isiklike ja organisatsiooni eesmärkide poole;
 • väga hea kuulamis- ja suhtlemisoskus ning pingetaluvus;
 • oskus olla usaldusväärne, sõbralik ja rõõmsameelne;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime;
 • oskus esitada küsimusi soosides arengut;
 • hea arvutikasutamise oskus;
 • soov panustada kooli ja hariduselu arengusse.

Tööpakkumised 2021/2022

14:26 28. mai 2021

Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades tema parimad võimed, siis Valga Põhikool ootab Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima

 • klassiõpetajaks (3,0)
 • eripedagoog-eriklassiõpetajaks (2,0);
 • individuaalõpetajaks (2,0);
 • inimeseõpetuseõpetajaks (1,0);
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajaks (1,0);
 • eesti keele õpetajaks (1,0).