Võimla

Valga Põhikooli võimla kodukord

1. Treeningutele, mis algavad 17.00 ja hiljem,  sisenetakse ujulapoolse sissepääsu kaudu, mitte varem kui 10 min. enne tunni algust.

2. Võimlasse  saabuva grupi registreerib treener-õpetaja päevaraamatusse, mis asub administraatori töölaual. Treener-õpetajata võimlasse ei lubata.

3. Treeningtundi minnes jäetakse tänavajalanõud  jalanõude riiulile. Vahetusjalanõude puhtust kontrollib administraator, kes annab ka loa võimlasse minekuks.

4. Võimla ja abiruumid antakse rentijale omavastutusele. Grupi liikmete ohutuse ja kaotsiläinud vara eest rentnik ei vastuta. Oma grupi varade valve korraldab treener- õpetaja.

5. Riidehoius hooli kaaslaste riietest, ära jäta enda järele vedelema prahti.

Täites võimla kodukorda, teed Sa võimlas sportimise meeldivaks tegevuseks endale ja teistele.

 

Meeldivaid sportlikke elamusi meie võimlas.