Dokumendiregister

Dokumendiregister

Valga vald kasutab valla ametiasutustesse ja ametiasutuste hallatavatesse asutustesse saabunud ja asutustes koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks ühtset dokumendiregistrit Amphora.

Dokumendiregister