Tulekahju korral tegutsemise plaan Valga Põhikoolis