Mootorsõidukiga liiklemise kord

Kinnitatud dir kk 17.10.2017 nr 1-6/23

Lisa 5

Valga Põhikooli territooriumil mootorsõidukiga liiklemise kord 

1. Valga Põhikooli territooriumil liiklemise ja parkimise korra aluseks on liiklus-seaduse § 16;
20; 21 ja 36.

2. Valga Põhikooli territooriumil on kell 22.00-15.00 mootorsõidukeid lubatud parkida
õpetajatel, õpilastel, kooli töötajatel, kutsutud külalistel, kooli teenindavad sõidukitel ja
kooli ruumide lepingulistel kasutajatel.

3. Territooriumile sissesõiduks ja parkimiseks on vajalik territooriumi valdaja kirjalik luba.
3.1. Taotlusi menetleb ja lube annab välja kooli majandusalajuhataja. Loa saanud sõidukite
registreerimisnumbrid avaldatakse kooli kodulehel avalikus registris.
3.2. Luba peab olema kooli territooriumile sisenedes ja parkides nähtaval kohal.

4. Kooli territooriumil kehtib mootorsõidukitele kiirusepiirang 10 km/h.

5. Mootorsõidukeid on lubatud parkida selleks ettenähtud kohtadele. Valesti pargitud sõidukid
vajadusel teisaldatakse. Kooli territooriumi Kungla tänava poolses parklas pargitakse
esmalt täis muruplatsiäärne rida. Evakuatsioonimärgistusele on lubatud parkida vaid siis,
kui mujal ei ole ruumi.

6. Liiklejad on kohustatud täitma kooli töötajate juhiseid.

7. Käesoleva korra ja kooli kodukorra korduval rikkumisel kaotab isik Valga Põhikooli
territooriumile mootorsõidukiga sissesõidu ja siin parkimise õiguse.