Rahvusvahelised projektid

Valga Põhikoolil on mitu Erasmus+ rahvusvahelist projekti.

1) Strateegiline koostööprojekt "Roots to give our planet a chance!" kahe Belgia kooliga, suunatud õpilastele.

2) Õpirände projekt "Motivated by Learning and Teaching" õpetajatele.

3) Õpiränded meie kooli erinevate riikide õpetajate poolt.

 

2019.õppeaastal võõrustasime Belgia koolijuhtide delegatsiooni

Väikeste giididega näitasime neile koolimaja ja lõunalauas kutsus Belgia grupi juht meie kooli Belgiasse külla.
 
Projektide oodatav mõju koolile
 •          Õpiränded tõstavad õpetajate ja õpilaste motivatsiooni ja kultuuridevahelist kompetentsi
 •          Osalejad muutuvad tolerantsemaks teiste rahvuste suhtes
 •          Paranevad teadmised partnerriikide koolisüsteemidest
 •          Sõlmitakse sõprussuhteid
 •          Suureneb osalejate motiveeritus õppida võõrkeeli
 •          Paranevad sotsiaalsed oskused ja võime töötada meeskonnas
 •          Juurde saadakse valdkondlikke ja ainealaseid teadmisi
 •          Õpetajad on enesekindlamad ja motiveeritumad
 •          Õpetajad kogevad uusi õppemeetodeid
 •          Suureneb vanemate kaasatus kooliellu
 •          Kool on avatum ka rahvusvahelisel tasandil