Töörühmajuhid

Valga Põhikooli 2020/2021. õppeaasta töörühmad

   
Ene Sõstar Eesti keele ja kirjanduse ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töörühm
Margit Tiislär Vene keele ja saksa keele töörühm
Jane Koemets Inglise keele töörühm
Tiivi Rüütel Loodusainete ja matemaatika töörühm 
Merle Uibo Kehalise kasvatuse töörühm
Lii Luts Oskusainete (muusikaõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus) töörühm
Anneli Lõoke Algklasside töörühm