Töörühmajuhid

Valga Põhikooli 2019/2020. õppeaasta töörühmad

  Matemaatika töörühm
Ene Sõstar Eesti keele ja kirjanduse ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töörühm
Margit Tiislär Vene keele ja saksa keele töörühm
Jane Koemets Inglise keele töörühm
Tiivi Rüütel Loodusainete töörühm
Merle Uibo Kehalise kasvatuse töörühm
Lii Luts Oskusainete (muusikaõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus) töörühm
Merly Tootmaa Tugistruktuuride töörühm
Airi Laine Algklasside töörühm