Stuudium ja E-postkast

Stuudium
Google Workspace

Kooli Facebook

Kooli Facebook

Töörühmajuhid

Valga Põhikooli töörühmade juhid

   
Ene Sõstar Eesti keele ja kirjanduse ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töörühm
Margit Tiislär Vene keele ja saksa keele töörühm
Jane Koemets Inglise keele töörühm
Tiivi Rüütel Loodusainete töörühm 
Merle Uibo ja Terje Orula Kehalise kasvatuse töörühm
Lii Luts Oskusainete (muusika, kunst, tööõpetus) töörühm
Tiina Fedotova Algklasside töörühm
Rudo Lilleleht Matemaatika töörühm