Pythagorase teoreem

11:34 11. november 2015
Vaatamisi:

Matemaatika on üks mahukamaid ja sealjuures ka üks raskemaid õppeaineid koolis.

Blaise Pascal on öelnud: „Matemaatika aine on niivõrd tõsine, et on kasulik mitte lasta mööda juhuseid tema pisut huvitavamaks tegemiseks.“

Mis tekitaks õpilastes huvi?

  • Andmed ja ülevaated matemaatika ajaloost, matemaatika loojaist-matemaatikutest .
  • Vanaaegsete ülesannete kasutamine.
  • Erinevad videod.

Tegime tunni Pythagorase teoreemist, et

  • sissejuhatus antud teemasse oleks kompaktne, milles saaks osaleda vajadusel mitu klassi
  • tund oleks mitmekesine ja huvitav.
  •  näidata õpilastele, et nende koostatud referaadid ja esitlused on praktiliselt kasutatavad.
  •  osaleda projektis „Vilistlased kooli“.

Teema ülesehitus:

Tunni ülesehitus:

Muinasjutt Pythagorase teoreemist

Elas kord Täisnurkne Kolmnurk ABC. Elas ilma muredeta. Kord sai ta teada, et tema valdustes küpseb suur skandaal, millest keegi ei tohtinud  teada saada. Asi oli selles, et  tema Kaatetid a ja b otsustasid, et nad on koos tähtsamad kui Hüpotenuus, sest nende pikkuste summa on suurem Hüpotenuusist. Ja veel olulisem: Kaatetite ruutude summa on suurem kui Hüpotenuusi ruut.

 „Siin pole midagi tõestada!“ hüüdsid vennad Kaatetid. Hüpotenuus c jäi rahulikuks ja tasakaalukaks. Teda kurvastas väga see, mis toimus vendade Kaatetite a ja b hinges. Oli ta neid ju alati sidunud ja olnud nende  kodu tugi. Temale ehitatud ruudu pindala ei ole väiksem, vaid võrdne kaatetitele ehitatud ruutude pindalade summaga.

 „Aga mind nad ei kuula. Otsin hea inimese, kes tõestab neile selle,“ ütles Hüpotenuus. Kaugele minema ta ei pidanud, sest ta seab alati sammud lähedalasuva kooli 9.klassidesse, kes selle probleemiga tegelevad. Seda teoreemi teab tänapäeval iga koolipoiss!

 

Tundi aitasid huvitavaks teha:

Tõlge prantsuse keelest kooli vilistlane Kati Lupp

Video subtiitrid kooli vilistlane Daniil Denissov

Esitlus referaadist vilistlane Adriana Ivanova

Matemaatikaõpetajad Külli Kukk ja Karin Kütimets