Töörühmajuhid

Valga Põhikooli 2018/2019. õppeaasta töörühmad

Karin Kütimets  Matemaatika töörühm
Ene Sõstar Eesti keele ja kirjanduse ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse töörühm
Margit Tiislär Vene keele ja saksa keele töörühm
Jane Koemets Inglise keele töörühm
Tiivi Rüütel Loodusainete töörühm
Merle Uibo Kehalise kasvatuse töörühm
Lii Luts Oskusainete (muusikaõpetus , kunstiõpetus, tööõpetus) töörühm
Tiina Fedotova Algklassid II
Airi Laine Algklassid I