Uudised

Väliõppepäev "Maru Paju"

10:47 16. jaanuar 2020
Vaatamisi:

29. jaanuaril 2020 toimub meie koolis väliõppepäev. 7.-9. klasside õpilased osalevad ajaloolisel elamusmatkal „Maru Paju“. Õpilased läbivad raja koos õpiülesannetega marsruudil Paju - Valga. Matkarajal tuleb lahendada ajaloo- ja loodusteemalisi ning meeskonnatöö ülesandeid. Kontrollpunktide tegevusi viivad läbi Kaitseliidu Valgamaa Malev ja Valga Gümnaasiumi siseturvalisuse ja riigikaitse õppesuuna õpilased.

Terve klass liigub koos ühtse meeskonnana. Igal meeskonnal on rühmajuhiks Valga gümnaasiumi õpilane. Matk algab vastavalt ajakavale instrueerimisega kooli aulas, seejärel viib buss õpilased stardipaika Põhja Poegade mälestusmärgi juurde Pajus ning matk lõpeb meeskonna rivistusega kooli õuel. Matkariietus ja jalanõud peavad vastama ilmastikule (tuule- ja vihmakindel). Matkama ei tohi tulla hommikul söömata. Kõik osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest.
Matkal osalevad meeskonnad võiksid eristuda teistest klassidest omanäolise detailiga (näiteks riietus, lipp, laul vms). Iga klassi meeskond koostab "Maru Paju" matkast reportaaži, mida esitletakse 06.02.2020 kooli aulas. Reportaaži pikkus on 3-5 minutit. Reportaaž võib olla helis, pildis või sõnalises vormingus. Reportaaž annab ülevaate ajaloolisest sündmusest, matka õiges ajalises järjestuses, osalejate meeleoludest, õnnestumistest/äpardumistest.
„Maru Paju“ on aineteülene õpiprojekt. Õppepäevaks ettevalmistust, matkal osalemist ja kokkuvõtete tegemist hinnatakse loodusainetes, inimeseõpetuses, eesti keeles, ajaloos, kehalises kasvatuses. Matkapäeva õpitegevuste järele vastamist ei toimu.

Teeme üheskoos tervistava ja elamusterohke koolipäeva. Kohtumiseni matkal!
Terviseedenduse meeskond