6.b klassi õpilased õppekäigul Teringi rabas

Kolmapäev, 23. september 2020

Õppekäigu eesmärgid: õpilane selgitab soode kujunemist ja arengut; seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega; võrdleb taimede kasvutingimusi rabasaarel ja rabas; selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust.
Õppekäigul riietuda vastavalt ilmale (soojalt, niiskusekindlalt), jalga soovitavalt kummikud (matkasaapad).
Väljasõit õppekäigule koolimaja juurest kell 8.00
Õppekäigul osalemist toetab SA KIK