Uudised 2021/2022

Valga Põhikool on Aasta kiusuennetaja kool 2021

08:41 04. september 2021
Vaatamisi:

Valga Põhikool saavutas Aasta kiusuennetaja kooli valimistel I koha. See kõrge tunnustus on meie kõigi ühine pingutus. Suur aitäh kooli juhtkonnale, eriti direktorile, kes usub KiVa programmi heasse mõjusse ja aitab leida lahendusi, et programm saaks tõrgeteta meie koolis toimida.

Armsad õpilased! Tänan teid, et olete olnud hoolivad ja märganud ning sekkunud kui kedagi kiusatakse, olete ulatanud oma sõbrakäe kui keegi on jäänud üksi, olete tunnistanud  oma eksimusi ja enda käitumist parandanud ning kokkuleppeid pidanud. Olge ikka sõbralikud ja hoolivad kaaslased!

Armsad õpetajad! Tänan teid, et olete olnud töökad, koostöövalmid ja toetavad kolleegid. Te olete märganud õpilaste muret ja tegutsenud selle nimel, et kõigil oleks koolis hea olla. Aitäh, et viite läbi omanäolisi KiVa tunde, läbisite KiVa veebikoolituse, III mooduli sisekoolituse ja osalesite meie kooli KiVa kogemusgruppides. Imetlen, et te ind pole raugenud ka Covid 19 põhjustatud katsumustes.

Armsad lapsevanemad! Tänan teid, et olete õpetanud lastele hoolivust ja märkamist, et olete oma lapsi usaldanud ja lubanud neil õppida iseseisvalt kokkuleppeid pidama. Aitäh, et lubasite lastel osaleda KiVa õpilasküsitlusel, mis annab meile tagasisidet, kuidas meil läheb, mis on hästi ja mida on vaja parendada.

Armsad koolitöötajad! Tänan teid, et lisaks oma tööle, olete hoolivad, abivalmid ja märkate ning aitate meie õpilasi, kuulate ära nende mured ja vajadusel juhendate inimese juurde, kes saab edasi aidata.

Armas KiVa tiim! Te olete iga juhi unistuste meeskond. Imetlen teie lõputut energiat ja suurt tahet muuta meie kool mõnusaks ja turvaliseks paigaks, kus kõigil on hea olla. Teiega koos oleme viinud läbi palju kiusamist ennetavaid üritusi 2020/21 õppeaastal: septembris tervitasime koos kooliperet ja soovisime kõigile head kiusuvaba aastat, spordipäeval tuletasime õpilastele meelde, mis on kiusamine ning jäädvustasime kiusamisvaba klassi monumendi fotodel, 12.-16. september korraldasime koos vabatahtlike õpilastega  KiVa tantsuvahetunde "Tants liidab-Just Dance", sügisel tunnustasime KiVa plakati- ja helkurikonkursil osalejaid ning korraldasime 2 õpilastööde näitust, oktoobris viisime läbi koolisisese koolituse KiVa 3. mooduli rakendamise kohta, novembris tutvustasime kooliperele KiVa õpilasküsitluse tulemusi, detsembris tervitas uksel kõiki meie koostatud KiVaTore Hea teo kalender ning esimest korda panime õpilaste KiVa plakatitest kokku oma kooli KiVa kalendri, mida müüsime kooli jõululaadal, jaanuaris viisime esimest korda läbi oma kooli KiVa kogemusgruppi ja valmistasime koos TORE 25 sünnipäeva puhul torekatele tordi koos videotervitusega, veebruaris tähistasime sõbranädalat KiVaTore komplimentide, KiVa Bingo ja 3.b klassi õpilaste meisterdatud KiVa lauamängude mängimisega ja juunis korraldasime 1.-7 klasside õpilastele KiVa maastikumängu.

Koos muudame kooli selliseks, kus kõigil on hea olla!
Soovin kõigile head füüsilist ja vaimset tervist!
Olge hoitud!

Kristi Lee
KiVa tiimi juht

Rohkem infot:
https://lounapostimees.postimees.ee/7327804/aasta-kiusuennetaja-kool-2021-on-valga-pohikool
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool