Hoolekogu koosolek

Kolmapäev, 15. veebruar 2023
Algus kell 16:00
Kavandatud päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine
2. Arvamuse andmine eelarve projekti kohta
3. Kooli arengukava 2023-2028 eesmärkide täitmiseks tegevuskavva sisendi andmine
4. Muu päevakohane (tekkinud küsimused jms)