Liikuma Kutsuv Kool
HARNO
ProgeTiiger
Sport Koolis
Code Week organiser
Ettevõtlik kool
KiVa
EL sotsiaalfond
Hea kooli rajaleidja

Hoolekogu koosseis

Esimees: Krister Laas
Aseesimees: Albert Rüütel
Protokollija: Sigrid Vilt
Lapsevanemate esindajad:

Maike Allik
Raivo Laine
Krister Laas
Sigrid Vilt
Liisi Võsu

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Albert Rüütel
Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov
Õppenõukogu esindajad: Birgit Punt, Elke Olesk, Merly Tootmaa
Õpilasesinduse esindaja: Alice Rüütel
Valga valla esindajana Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik

Valga Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis.

Ettepanekud hoolekogule
Please leave empty: