Hea kooli rajaleidja
Code Week organiser
EL sotsiaalfond
KiVa
Rajaleidja
Foxcademy
Ettevõtlik kool

Hoolekogu koosseis

Esimees: Krister Laas
Aseesimees: Albert Rüütel
Protokollija: Tiina Fedotova

Lapsevanemate esindajad: Kaidi Kuus
Kaidi Loos
Raivo Laine
Krister Laas

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: Albert Rüütel
Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov
Õppenõukogu esindajad: Tiina Fedotova, Eve-Mall Kirt
Õpilasesinduse esindaja: Merili Treufeldt
Valga Vallavolikogu poolt määratud esindaja: Siiri Reiljan

Valga Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis.

Ettepanekud hoolekogule
Please leave empty: