Stuudium ja E-postkast

Google Workspace
Stuudium

Kooli Facebook

Kooli Facebook

Hoolekogu koosseis

(Info uuendamisel)

Esimees: 
Aseesimees: 
Protokollija: Sigrid Vilt
Lapsevanemate esindajad:

Maike Allik
Raivo Laine
Sigrid Vilt
Liisi Võsu

Kooli toetava organisatsiooni esindaja: 
Vilistlaste esindaja: Annemarie Gerassimov
Õppenõukogu esindajad: Birgit Punt, Elke Olesk, Merly Tootmaa
Õpilasesinduse esindaja:
Valga valla esindajana Valga Vallavolikogu poolt nimetatud isik

Valga Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis.

Ettepanekud hoolekogule
Please leave empty: