Õppenõukogu 2016/2017

Õppenõukogu nr 1 22.09.2016

Algus 14.45, lõpp 16.30


Päevakorras:

 1. 2016/2017. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 2. Valga Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta
 3. Valga Põhikooli arengukava ja arengukava tegevuskava läbiarutamine ning selle kohta arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 2 (elektrooniline) 14.10.2016

Päevakorras:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 3 10.11.2016

Päevakorras:

1. Õppevahendie tellimuse kooskõlastamine
2. Arengukava eelnõu muudatustele arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 4 (elektrooniline) 09.12.2016

Päevakorras:

1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 5 (elektrooniline) 12.01.2017

Päevakorras:

1. Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine lapsevanema taotluse alusel.

Õppenõukogu nr 6 (elektrooniline) 27.01.2017

Päevakorras:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 7 (elektrooniline) 20.02.2017

Päevakorras:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 8 (elektrooniline) 06.03.2017

Päevakorras:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 9 (elektrooniline) 04.05.2017

Päevakorras:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 10 (elektrooniline) 05.05.2017

Päevakorras:

 1. Tartu Hiie Koolist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks Valga Põhikoolis klassi otsustamine

Õppenõukogu nr 11 01.06.2017

Algus 12.00, lõpp 14.00

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste klassikursust kordamajätmine
 4. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

Õppenõukogu nr 12 15.06.2017

Algus 14.00, lõpp 16.00

Päevakorras:

1.  Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

2.  Õpilaste klassikursust kordama jätmine

3.  Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsus

4.  Õpilaste tunnustamine:

riikliku kiituskirjaga

ainealase kiituskirjaga

kooli kõige kõrgema autasuga

kooli tänukirjaga

5.  Vähemalt 10 (5/5) õppenõukogu liikme valimine, kes allkirjastavad lõputunnistuse (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)

6.  Valga Põhikooli kodukorra muudatuste läbi arutamine ja arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta.

Õppenõukogu nr 13 30.08.2017

Algus 12.00, lõpp 14.00

Päevakorras:

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

2. Õpilaste klassikursust kordamajätmise otsustamine

3. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste arutelu ning ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks

4. Üldeesmärkide kinnitamine 2017/2018. õppeaastaks