Stuudiumi abi

Hinded

12:20 27. september 2016
Vaatamisi:

Lõigus tunnid, hinded on näha:

  • jooksvad hinded
  • kontrolltööde hinded (ümbritsetud sinise kastiga)
  • 1.-3. klassi õpilastel on hinnete asemel tabelis näha jutumullid. Liigutades kursori jutumulli kohale, näete, millise hinnangu on õpetaja õpilasele andnud.
  • puudumised

Seda lõiku saab kasutada nn. hinnetelehena, kuna siin on välja toodud kindla ajaperioodi kõik hinded.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli raamatukogusse või saata e-kiri aadressile:kristel@valgapk.edu.ee