Stuudiumi abi

Puudumiste põhjendamine

13:39 27. september 2016
 • Puudumisi saab põhjendada ette ning tagasiulatuvalt.
 • Ette põhjendamisel, võtate lahti õpilase profiili ülevaate ning leiate selle lehe alt paremast nurgast kalendri, kuhu klikkides avanevad puudumiste põhjendamise lahtrid.
 • Põhjendades puudumisi, mille kuupäev on jäänud minevikku, peate aktiveerima puudumiste põhjendamise (kindlustamaks, et õpilane ei kuritarvita vanema kontot).
 • Artiklile on lisatud 4 kommentaaridega kuvatõmmist (pilti), et Stuudiumis oleks kergem õigeid lahendusi üles leida.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli raamatukogusse või saata e-kiri aadressile:kristel@valgapk.edu.ee

Huviringid

12:44 27. september 2016

Lõigus huviringid on näha:

 • huviringist osalemise korral linnuke
 • huviringist puudumise korral rist
 • huviringi õpetaja kirjutatud kommentaarid.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli raamatukogusse või saata e-kiri aadressile:kristel@valgapk.edu.ee

Kiitused, märkused

12:29 27. september 2016

Lõigus kiitused, märkused on näha:

 • tundides tehtud kiitused/märkused
 • väljaspool ainetunni aega tehtud kiitused/märkused
 • iga kiituse/märkuse all on tühi kastike, mille taha on kirjutatud vaadatud. Kui vanem on kiituse/märkusega tutvunud, teeb ta sinna linnukese ning õpetaja teab, et tema teatist on märgatud.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli raamatukogusse või saata e-kiri aadressile:kristel@valgapk.edu.ee

Kokkuvõtvad hinded

12:23 27. september 2016

Lõigus kokkuvõtvad hinded on näha:

 • eelmiste õppeaastate veerandi- ning aastahinded

Küsimuste korral palume pöörduda kooli raamatukogusse või saata e-kiri aadressile:kristel@valgapk.edu.ee

Hinded

12:20 27. september 2016

Lõigus tunnid, hinded on näha:

 • jooksvad hinded
 • kontrolltööde hinded (ümbritsetud sinise kastiga)
 • 1.-3. klassi õpilastel on hinnete asemel tabelis näha jutumullid. Liigutades kursori jutumulli kohale, näete, millise hinnangu on õpetaja õpilasele andnud.
 • puudumised

Seda lõiku saab kasutada nn. hinnetelehena, kuna siin on välja toodud kindla ajaperioodi kõik hinded.

Küsimuste korral palume pöörduda kooli raamatukogusse või saata e-kiri aadressile:kristel@valgapk.edu.ee