HEA TEGU 2013/2014

TÄNUKIRJAGA „HEA TEGU“ TUNNUSTAMINE  VALGA PÕHIKOOLIS

Tunnustame eeskujuliku ning hea õppimise kõrval ka teisi silmapaistvaid tegevusi ja saavutusi.

Klass Hea tegu Selgitus
5.a SPORTLIKUM KLASS
II KOOLIASTMES
Klassi keskmine hinne 4,7. Spordiringides osaleb 10 õpilast Suitsuvaba klass. Aktiivne osalemine Valga linna  ja Valga Põhikooli spordiüritustel
9.c SPORTLIKUM KLASS
III KOOLIASTMES
9.c klass on kooli kõige aktiivsem jalgpalliklass, esindanud kooli nii maakonnas kui ka vabariigis
5.c AKTIIVNE JA LOOV KLASS
II KOOLIASTMES
Kodanikualgatus "Abistame Metsloomi". Mälumängu "Öökull" võitjameeskond, aktiivne osalemine jõulupeol, küünlaümbriste kogumise kampaanias, näidendikonkursil "Sahtlist lavale", 5. klasside sõbrapäevapeol, Osavõtt projektist "Rong alati on peateel", "Isamaaliste ja loodusluuletuste  konkursist" ning „Aasta linnu“  ja "Metsapostkaart" joonistamisest. Muusikakoolis õpib 5 õpilast Osalesime Max-Mary tantsurühmas, kergejõustiku, linetantsu huviringides.
7.a AKTIIVNE JA LOOV KLASS
III KOOLIASTMES
Aktiivne osalemine kooli ja linna üritustel. Kodanikualgatused "Kooli õueala koristamine" ja "Valga Loomade Varjupaiga toetamiseks raha kogumine". Osalemine 2014 aasta kevadel metsa istutamise talgutel. Huviringised osaleb 92% õpilastest. 6 õpilast õpib muusikakoolis. Klass meeskonnana võistles RMK metsavikotriinil.

 

Klass Hea tegu Selgitus
1.a KLASSI AASTATEGU Valmistumine ja osavõtt maakonna tantsupeost.
1.b KLASSI AASTATEGU Esinemine õpilastele ja lastevanematele kooli üritustel .
1.c KLASSI AASTATEGU Klassiruumi remont - lapsevanemad tegid remondi ja lapsed olid abiks koristamisel
1.d KLASSI AASTATEGU Klassiremont
2.a KLASSI AASTATEGU Valga linna kodutute loomade varjupaiga külastamine. Loomadele toidu ja magamisasemeks riideesemete viimine. Küünlaümbriste kogumine
2.b KLASSI AASTATEGU tammetõrude kogumine metsloomadele (Vähero jahiseltsile)
2.c KLASSI AASTATEGU Jõulukaartide valmistamine Paju Pansionaatidele (110 tk). Loomade varjupaiga külastamine (külakostiks mänguasjad, toit). Jõulukontsert Valga maavalitsuse töötajate lastele (16.12.13)
2.d KLASSI AASTATEGU Valga loomade varjupaigale kingituste valmistamine ja annetuste tegemine
3.a KLASSI AASTATEGU Õppeekskursioon Võrumaa Liikluslinnakusse ja Nõiariiki
3.c KLASSI AASTATEGU  3 c klass tegi Valga linna lasteaedade lastele detsembris 2013.a. mängu- ja kingipäeva; Jõulukink Riia Maxima õnnetuses kannatada saanud perede lastele; 3 c Kevadpidu klassi sõpradele ja lapsevanematele
4.a KLASSI AASTATEGU 4. a klassi ajalehe koostamine ja väljaandmine: Lizanne Viirmaa
4.b KLASSI AASTATEGU  Projekti "Abistame metsloomi läbiviimine ja osalemine kampaanias "Küünlaümbriste kogumine"
4.d KLASSI AASTATEGU Vabaduse tänava koolimaja raamatukogule lasteraamatute annetamine
4.e KLASSI AASTATEGU Osalemine erinevatel õppekäikudel
5.a KLASSI AASTATEGU Jõulunäidendi lavastamine ja esitamine kooli jõulupeol
5.b KLASSI AASTATEGU Lauamängude kinkimine "väikese koolimaja" lastele. Toimus meie klassi õpilaste koolis tehtavate kingipakkide arvelt.
5.c KLASSI AASTATEGU Kultuurireis Pärnusse
5.d KLASSI AASTATEGU Õppereis Pärnumaale
5.e KLASSI AASTATEGU  Elistvere Loomapargi loomade abistamine. Klassiõhtu perekond Koppeli pool - sai jälgida õpilasi väljaspool kooli. Lõime kaasa 9 kl. üleskutses jõulukingituste tegemisel Läti Maxima varingus vanemad kaotanud lastele
6.a KLASSI AASTATEGU Heategevuslaat - saadud tulu annetamine kodutute loomade varjupaigale
6.b KLASSI AASTATEGU Loomade varjupaiga toetamine (annetus, kruuside ost, varjupaiga külastus)
6.c KLASSI AASTATEGU Riia Eesti Põhikooli vastuvõtt
6.d KLASSI AASTATEGU Lasteaias KASEKE advendihommiku läbiviimine 
7.a KLASSI AASTATEGU Uute klassiliikmete sõbralik, abivalmis liitmine klassiga; Valga Loomade varjupaiga külastamine ja toetamine
7.b KLASSI AASTATEGU Loomade varjupaiga külastamine, loomadega mängimine ja varjupaigale annetuse tegemine
7.c KLASSI AASTATEGU Koos lastevanematega jõulukingituste valmistamine. Toimusid erinevad õpitoad mida viisid läbi lapsevanemad.
7.d KLASSI AASTATEGU Reis Leetu, telefoni vaba päev.
7.d KORRALIK ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA Peaaegu terve klass!
7.e KLASSI AASTATEGU Õppeekskursioon Teaduskeskusse AHHAA Tartus
8.a KLASSI AASTATEGU JJ Street üritus 7.- 8. klassidele. Loengud ja tantsutunnid 200-le õpilasele.
8.b KLASSI AASTATEGU Kõik 8.b klassi õpilased koostöös 8.a klassi õpilastega ja JJ Streediga.
8.c KLASSI AASTATEGU Vastlapäeva ürituse läbiviimine algklassi õpilastele
8.d KLASSI AASTATEGU Annetus koolile piduliku vaiba ostmiseks

 

 

klass

Hea tegu

Kes

Selgitus

1.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Aleksei Buzovski

Hoolitses laste eest ja oli õpetajale abiks maakonna tantsupeol

1.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Galina Purask

Hoolitses laste eest ja oli õpetajale abiks maakonna tantsupeol

1.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Gerda Afanasjeva

 

1.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Klaudia Tammela

 

1.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Melani Aasma

 

1.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Paula Nääme

 

1.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Maria Tihhonova

 

1.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Gerda Afanasjeva

 

1.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Merle Uibo

 

1.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Andris Uibo

 

1.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Iia Põldsepp

 

1.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Elisabeth Uibo

 

1.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Romet Koemets

 

1.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Alina Tamp

 

1.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Mirelle Lahesoo

 

1.b

KLASSI KUNSTISÕBER

Mirtel Üllim

 

1.b

KLASSI KUNSTISÕBER

Erik Patlep

 

1.b

KLASSI KUNSTISÕBER

Liina-Mai Põldsepp

 

1.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Carola Erik

 

1.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Eke Egor

 

1.c

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Marvo Kurg

 

1.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Inta Perejev

 

1.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Maarja Pundonen

 

1.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Margit Tiislär

 

1.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Ilona Kovalenko

 

1.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Laura-Liis Saks

 

1.c

KLASSI KUNSTISÕBER

Lika Vinnik

 

1.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Karl-Gregor Pruuli

 

1.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Karmo Aab

 

1.c

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Triinu Põldvee

Kõige väiksema klassikaaslase igapäevane abistamine ja toetamine

1.d

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Liis Paut

 

1.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Mairo Kallion

 

1.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Keidi Kartsepp

 

1.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Katri Trompe

 

1.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Andry Matus

 

1.d

KLASSI KUNSTISÕBER

Kristiina Lepik

 

1.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Keidi Kartsepp

 

1.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Andry Matus

 

2.a

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Annabel Rüütel

 

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Lisandra Rästas

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Grete Laine

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Sireli Sildnik

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Ken Rasmus Kiis

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Melani Taniel

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Henry Parts

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Gerda Maire Kiiser

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Asmo Voitka

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Käroli Kõvask

Klassiürituste ettevalmistaja ja sisustaja

2.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Evelyn Kuus

 

2.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Karmen Hunt

 

2.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Tiivi Rüütel

 

2.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Airi Laine

 

2.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Grete Laine

 

2.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Kristella Sikk

 

2.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Kristo Hark

 

2.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Henry Parts

 

2.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Elizabeth Lehtmets

 

2.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Elizabeth Lehtmets

 

2.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Kristella Sikk

 

2.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Emma Hansson

 

2.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Mairon Duberg

 

2.a

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Annabel Rüütel

Klassi tagasihoidlikumate kaasõpilaste sõbralik toetaja

2.b

AASTA KOOLISKÄIJA

Andre Lepland

 

2.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Liisi Liivarand

On tulnud õpetajale vastu ja aidanud välja lootusetust olukorrast, on aktiivne eestvedaja ja ideede genereerija

2.b

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Joonas Hunt

 

2.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Tiivi Rüütel

väga toetava suhtumise eest rahvatantsuringi töösse

2.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Albert Rüütel

väga toetava suhtumise eest rahvatantsuringi töösse

2.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Katrin Blauberg

abivalmi ja klassi toetava tegevuse eest

2.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Aive Liivarand

abivalmi ja klassi toetava tegevuse eest

2.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Katri Kurg

abivalmi ja klassi toetava tegevuse eest

2.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Aet Arula

abivalmi ja klassi toetava tegevuse eest

2.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Andre Lepland

 

2.b

KLASSI KUNSTISÕBER

Tormi Laul

 

2.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Daria Frolov

 

2.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Markus Kõrran

 

2.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Marcus Säinas

On õppeaasta jooksul olnud tähelepanelik ja abivalmis kaasõpilaste suhtes, konfliktide lahendamisel sekkub objektiivselt ja juhib arutelu. Lohutab ja on toeks kui vaja

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Tiina Rõõmus

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Andres Rõõmus

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Viktor Eglit

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Mart Kaur

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Aile Org

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Rinaldo Kütt

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Maarika Kütt

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Anneli Saar

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Airi Pihlak

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Märt Rebane

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Hedvin Arbeiter

 

2.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Sirje Arst

Väga tublile vanaemale! Tänu Teile lõpetas Argo 2.klassi

2.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Argo Herkel

4. veerandi algul ei osanud Sa veel kirjatähti kirjutada aga kui selgeks said, hakkasid ise hoolsalt päevikut täitma

2.c

KLASSI KUNSTISÕBER

Kädi Rõõmus

 

2.c

KLASSI KUNSTISÕBER

Kerttu Milter

 

2.c

KLASSI KUNSTISÕBER

Kristel Armenson

 

2.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Karl Koemets

 

2.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Emma Lepik

 

2.c

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Elis-Marie Eglit

 

2.d

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Enari Renee Kase

 

2.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Lisette Lee

Alati abistab õpetajat ürituste korraldamisel, aitab klassiõhtul organiseerida mänge

2.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Sandra Laine

Alati abistab õpetajat ürituste korraldamisel, aitab klassiõhtul organiseerida mänge

2.d

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Liina Ulm

 

2.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Kirke Tamm

 

2.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Marilis Oja

 

2.d

KLASSI KUNSTISÕBER

Avigeja Kobzar

 

2.d

KLASSI KUNSTISÕBER

Angelika Kobzar

 

2.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Markus Ilves

 

2.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Elis Sinisalu

 

3.a

AASTA KOOLISKÄIJA

Kaile Kuus

 

3.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Hanna-Liisa Nõgel

 

3.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Helina Kruus

 

3.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Lilli Maire Adson

 

3.a

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Sten Marten Voode

 

3.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Ester Kukk

 

3.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Natalia Matvienko

 

3.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kairi Voode

 

3.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Aive Aru-Raidsalu

 

3.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Anželika Šemeljova

 

3.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Artjom Šeršunovitš

 

3.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Dan Šemeljov

 

3.a

KLASSI KORRALIK

ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Remy Ristain

 

3.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Anastassia Loskutova

 

3.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Sofia Lepman

 

3.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Hanna-Liisa Nõgel

 

3.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Dan Šemeljov

 

3.a

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Anastassia Loskutova

Aitas kaasa klassi mikrokliima kujundamisel

3.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Liilia Rätsep

 

3.b

KLASSI KUNSTISÕBER

Ljubov Krjackova

 

3.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Inge-Karoline Pruus

 

3.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Raili Arikas

 

3.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Sandra Leppik

 

3.c

KLASSI KUNSTISÕBER

Jaan Noorsalu

 

3.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kristo Koskelainen

 

3.c

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Ketlin Kopp

Annetas Valga loomade varjupaigale taskurahast 40 €

4.a

AASTA KOOLISKÄIJA

Maria Tamm

 

4.a

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Timmu Viilup

 

4.a

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Armand Peetersoo

 

4.a

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Kristjan Olesk

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Triin Lass

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Timmu Viilup

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Robert Afanasjev

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Mari-Liis Taniel

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Rando Mets

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Ergo Kommer

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Jan Kenory Matus

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Birgit Järv

 

4.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Lizanne Viirmaa

 

4.a

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Mari-Liis Taniel

 

4.a

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Robert Afanasjev

 

4.a

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Triin Lass

 

4.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Õnne Kull

 

4.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Margret Suviste

 

4.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Annaliisa Matus

 

4.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Marge Järv

 

4.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Mari-Liis Taniel

 

4.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Triin Lass

 

4.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Robert Afanasjev

 

4.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Lizanne Viirmaa

 

4.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Kristjan Olesk

 

4.a

KLASSI KUNSTISÕBER

Mari-Liis Taniel

 

4.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kristjan Olesk

 

4.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Triin Lass

 

4.a

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Olari Kosemäe

Klassivenna aitamine basseinis.

4.b

AASTA KOOLISKÄIJA

May- Britt Kuus

 

4.b

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Anette- Elis Kase

 

4.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Meribell Mõttus

 

4.b

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Arianne Reima

Klassi esindamine kooli üritustel teadustajana /etlejana.

4.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Rain Kuus

Kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse projekti "Abistame metsloomi" ja huvitavate ainetundide läbiviimine 4.b klassis

4.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Maila Simson

Abi klassiväliste ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel

4.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Tiina Lall

Meeskonnatöö organiseerimine õpilastega, abi klassivälise ürituse läbiviimisel

4.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Caroliina Reiljan

 

4.b

KLASSI KUNSTISÕBER

Meribell Mõttus

 

4.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Jaanika Raudpuu

 

4.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

May-Britt Kuus

Projekti "Abistame metsloomi" algatamine

4.d

AASTA KOOLISKÄIJA

Annabel Pajumäe

 

4.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Rasmus Susi

 

4.d

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Greete Loore Rimm

 

4.d

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Ethel Susi

4.d klassi lõpupeo korraldamine ja läbiviimine Tellingumäel

4.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Karin Eliise Rimm

 

4.d

KLASSI KUNSTISÕBER

Merily Pelska

 

4.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Morris Tann

 

4.e

AASTA KOOLISKÄIJA

Rasmus Liivamägi

 

4.e

KLASSI KOHUSTUNDLIK KODUSTE
TÖÖDE TEGIJA

Birika Kerb

 

4.e

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Anneli Kattai

 

4.e

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Tiit Kattai

 

4.e

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Anna Liisa Kattai

 

4.e

KLASSI KUNSTISÕBER

Evelin Berzinš

 

4.e

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Ernst Põder

 

4.e

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Kirke Kivisoo

Olid alati valmis teisi aitama

5.a

AASTA KOOLISKÄIJA

Erika Rääk

 

5.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Eliise Pikkat

 

5.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Annely Pikkat

 

5.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Kaisa Aab

 

5.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Margus Tammemaa

 

5.a

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Triin Tammes

 

5.b

AASTA KOOLISKÄIJA

Ingo-Inger Roopalu

Mitte ühtegi puudumist 2013/2014 õppeaastal

5.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Laura-Liis Loos

 

5.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Anna Lõiv

 

5.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kaidi Loos

 

5.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Eneli Udovenko

 

5.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kermo Kuld

 

5.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Jessica Babitševa

Tegeleb aktiivselt loomade varjupaigas

5.c

AASTA KOOLISKÄIJA

Robin Heinjärv

 

5.c

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Aaron Šprenk

Aktiivne klassivanem

5.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Laura Liivapuu

 

5.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Robin Heinjärv

 

5.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Kristina Korobova

 

5.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Elis Hõbejõgi

 

5.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Aaron Šprenk

 

5.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Elis Hõbejõgi

 

5.c

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Kadi Kmito

Osalemine sügistalgutel

5.d

AASTA KOOLISKÄIJA

Kevin Roosipuu

 

5.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Cätrin Rikka

Aktiivne klassivanem

5.d

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kalju Tammemaa.

Eelmisel õa andis klassile kasutada paljundusmasina

5.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kelly-Anete Koik

 

5.d

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Anette Kahr

Kogus suures koguses küünlaaluseid

5.e

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Merili Treufeld 

 

5.e

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Genor Kasak

 

5.e

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Teivi Kängsepp

 

5.e

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Evi Pittin

 

5.e

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kaire Vilson

 

5.e

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Perekond Koppel

 

5.e

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Tiina Tõnissoo

 

5.e

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Taavi Koppel

 

5.e

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Marve Vodi

 

5.e

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Anett Miia Jaska

 

5.e

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Kaia Taba

Valga loomade varjupaiga abistamine

5.e

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Merili Treufeld

Valga loomade varjupaiga abistamine

6.a

AASTA KOOLISKÄIJA

Ralf Metsavas

 

6.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Kädvi Kartsepp

 

6.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Laura-Maria Kiiser

 

6.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Annabel Voitka

 

6.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Siim Vahtra

 

6.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Kadi-Heike Kuus

 

6.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kaidi Kuus

 

6.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kaimo Vahtra

 

6.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kuldar Kartsepp

 

6.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Siim Vahtra

 

6.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Airelika Tensberg

 

6.b

AASTA KOOLISKÄIJA

Daniel Frolov

 

6.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Heliisa Mets

 

6.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Jaanika Lõiv

 

6.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Mette Post

 

6.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Laura Grosstein

 

6.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Märt Piir

 

6.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Tarmo Post

 

6.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Inge Heero

 

6.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Mette Post

 

6.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Mihkel Piir

 

6.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Mette Post

 

6.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Jaanika Lõiv

 

6.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Heliisa Mets

 

6.c

AASTA KOOLISKÄIJA

Piret Tirrand

 

6.c

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Sandra Leetus

 

6.c

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Ranno Pärnalaas

 

6.c

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Carol Põldsaar

 

6.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Jana Balodis

 

6.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Anete Püvi

 

6.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Marleen Elisabeth Must

 

6.d

AASTA KOOLISKÄIJA

Markus Saar

 

6.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Kevin Kert Allik

On klassi aktiivsemaid õpilasi. Lisaks sellele, et ta on väga tubli ja abivalmis klassivanem, jõuab poiss aktiivselt koolielus ja ka selle väliselt toimetada

6.d

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kristin ja Andres Balodis

 

6.d

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Kristin ja Andres Balodis

 

6.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Brenda Balodis

 

6.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Robin-Sten Urban

 

6.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Sandra Püvi

 

6.d

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Rando Mürk

 

7.a

AASTA KOOLISKÄIJA

Aigar Reinup

 

7.a

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Kaari Uibomägi

 

7.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Greete Riik

Klassijuhataja parem käsi. Alati valmis aitama, toetama. Oskab saladusi pidada, vajadusel üllatada, klassiliikmete vahel arutelusid läbi viia, kiirelt otsustada. Alati osaleb klassi ja kooli üritustel

7.a

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Kaileen Rei

 

7.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kaari Uibomägi

 

7.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kaido Tamela

 

7.a

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Alex Vasjuta

Aitas kogu kooliaasta jooksul liikumispuudega klassikaaslast

7.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Oliver Daniel

Alati abivalmis, alati nõus esinema klassi ja kooli üritustel, alati nõus organiseerima ja midagi põnevat välja mõtlema

7.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kristiina Saaron

 

7.c

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Maigi Säinas

 

7.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Anneli Kaup

 

7.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Liina Ulm

 

7.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Sandra Vaikla

 

7.d

AASTA KOOLISKÄIJA

Danvar Lendre

 

7.d

AASTA KOOLISKÄIJA

Sandra Kmito

 

7.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Beryt Paidra

Aktiivne ürituste organiseerija

7.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Kevin Koik

Aktiivne ürituste organiseerija

7.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Sandra Kmito

 

7.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Õnne Hõbemäe

 

7.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Merlin Kägu

 

7.e

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Merge Ramp

Koostööaldis, abivalmis, toetav (viis 7.e klassi õpilasi mitu korda teatrisse ja õppeekskursioonile).

8.a

AASTA KOOLISKÄIJA

Merit Sulg

 

8.a

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Keit Mariet Jürgens

Keit on alati valmis aitama, pakub ise välja põnevaid ideid ning osaleb ka õpilasomavalitsuse töös. Suudab sõlmida kokkuleppeid ja neid ka täita.

8.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Liilija Halliste

 

8.a

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Ruth Jürgens

 

8.a

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Liis Halliste

 

8.b

AASTA KOOLISKÄIJA

Merit Mõttus

 

8.b

KESKKONNASÕBRALIKUM ÕPILANE

Sander Viirmaa

 

8.b

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Natalija Golubenko

 

8.b

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Merike Mõttus

 

8.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Juliana Jepišova

 

8.b

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Kristin Saaron

 

8.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Merit Mõttus

 

8.b

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Eduard Rudi

 

8.b

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Natalja Krjackova

sõbrapäeva koogi küpsetaja

8.c

AASTA KOOLISKÄIJA

Martin Mere

 

8.c

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Liis Lahesoo

 

8.c

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Margus Kasemets

 

8.c

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Geete Jürioja

 

8.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Greete Pärnalaas

 

8.c

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kenari Koonik

 

8.c

KLASSI ÕPILASE HEATEGU

Sten Kaart

kaasõpilasele abi osutamise eest

8.d

AASTA KOOLISKÄIJA

Timo Rebane

 

8.d

AASTA KOOLISKÄIJA

Marge Tamm

 

8.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Maria Pibilota Murumaa

 

8.d

KLASSI AKTIIVSEM ÕPILANE

Maileen Pillaroo

 

8.d

KLASSI KOOLI TOETAV LAPSEVANEM

Merle Tamm

 

8.d

KLASSI KORRALIK
ÕPILASPÄEVIKU TÄITJA

Jessica Tops

 

8.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Kristin Koskelainen

 

8.d

KLASSI SÕBRALIKUM ÕPILANE

Lisette Laanoja