Stuudium ja E-postkast

Google Workspace
Stuudium

Kooli Facebook

Kooli Facebook

Õpetajad

Maarja Appo algõpetus, eripedagoog Maarja.Appo@valgapk.edu.ee
Toomas Duvin töö- ja tehnoloogiaõpetus Toomas.Duvin@valgapk.edu.ee
Tiina Fedotova algõpetus Tiina.Fedotova@valgapk.edu.ee
Marge Gross arvutiõpetus Marge.Gross@valgapk.edu.ee
Reet Hallaste algõpetus Reet.Hallaste@valgapk.edu.ee
Lisel Helbrodt bioloogia Lisel.Helbrodt@valgapk.edu.ee
Jaanika Joosu algõpetus Jaanika.Joosu@valgapk.edu.ee
Heikki Järlik füüsika Heikki.Jarlik@valgapk.edu.ee
Iina Kalbri õpioskused Iina.Kalbri@valgapk.edu.ee
Inna Kallas algõpetus Inna.Kallas@valgapk.edu.ee
Mairo Karja töö- ja tehnoloogiaõpetus Mairo.Karja@valgapk.edu.ee
Krista Kiisler keemia Krista.Kiisler@valgapk.edu.ee
Eve-Mall Kirt eesti keel EveMall.Kirt@valgapk.edu.ee
Ene Kivi matemaatika Ene.Kivi@valgapk.edu.ee
Svetlana Kljava vene keel Svetlana.Kljava@valgapk.edu.ee
Jane Koemets inglise keel Jane.Koemets@valgapk.edu.ee
Urlika Koop algõpetus Urlika.Koop@valgapk.edu.ee
Katrin Kuivits eesti keel Katrin.Kuivits@valgapk.edu.ee
Ester Kukk ajalugu, ühiskonnaõpetus Ester.Kukk@valgapk.edu.ee
Külli Kukk matemaatika Kylli.Kukk@valgapk.edu.ee
Merike Kuld algõpetus Merike.Kuld@valgapk.edu.ee
Õie Kurdgelia inglise keel Oie.Kurdgelia@valgapk.edu.ee
Reet Laanoja muusika Reet.Laanoja@valgapk.edu.ee
Tiia Leinola-Kablukov algõpetus Tiia.LeinolaKablukov@valgapk.edu.ee
Kairid Leks geograafia Kairid.Leks@valgapk.edu.ee
Eeva Liivarand algõpetus Eeva.Liivarand@valgapk.edu.ee
Rudo Lilleleht matemaatika Rudo.Lilleleht@valgapk.edu.ee
Tiina Lillemets algõpetus Tiina.Lillemets@valgapk.edu.ee
Lii Luts käsitöö ja kodundus Lii.Luts@valgapk.edu.ee
Anneli Lõoke algõpetus Anneli.Looke@valgapk.edu.ee
Merike Madal keemia Merike.Madal@valgapk.edu.ee
Meriliis Margens matemaatika Meriliis.Margens@valgapk.edu.ee
Liia Meltsas algõpetus Liia.Meltsas@valgapk.edu.ee
Riho Meri kehaline kasvatus Riho.Meri@valgapk.edu.ee
Ivar Mitri matemaatika Ivar.Mitri@valgapk.edu.ee
Eike Mürk individuaalõpetaja Eike.Murk@valgapk.edu.ee
Ginta Naha õpetaja Ginta.Naha@valgapk.edu.ee
Elke Olesk geograafia Elke.Olesk@valgapk.edu.ee
Marje Olsen matemaatika Marje.Olsen@valgapk.edu.ee
Terje Orula kehaline kasvatus Terje.Orula@valgapk.edu.ee
Anne Paidra individuaalõpetaja Anne.Paidra@valgapk.edu.ee
Eve-Rita Peet algõpetus EveRita.Peet@valgapk.edu.ee
Kersti Piir inglise keel Kersti.Piir@valgapk.edu.ee
Kristina Ploom algõpetus Kristina.Ploom@valgapk.edu.ee
Birgit Punt algõpetus Birgit.Punt@valgapk.edu.ee
Elerin Raid algõpetus Elerin.Raid@valgapk.edu.ee
Janne Raidve eesti keel Janne.Raidve@valgapk.edu.ee
Marika Riit ajalugu, ühiskonnaõpetus Marika.Riit@valgapk.edu.ee
Anne Rätsep inglise keel Anne.Ratsep@valgapk.edu.ee
Tiivi Rüütel loodusõpetus, bioloogia Tiivi.Ryytel@valgapk.edu.ee
Viivika Sinisalu eripedagoog Viivika.Sinisalu@valgapk.edu.ee
Virve Sinisalu algõpetus Virve.Sinisalu@valgapk.edu.ee
Geiri Sperling kehaline kasvatus Geiri.Spreling@valgapk.edu.ee
Külli Starke algõpetus Kylli.Starke@valgapk.edu.ee
Ene Sõstar eesti keel Ene.Sostar@valgapk.edu.ee
Ave Säks koduõppe õpetaja Ave.Saks@valgapk.edu.ee
Asta Tammeorg kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus Asta.Tammeorg@valgapk.edu.ee
Anneli Taul kehaline kasvatus Anneli.Taul@valgapk.edu.ee
Margit Tiislär saksa keel Margit.Tiislar@valgapk.edu.ee
Evelin Tiivel klassiõpetaja Evelin.Tiivel@valgapk.edu.ee
Merly Tootmaa eesti keel, eripedagoog Merly.Tootmaa@valgapk.edu.ee
Peeter Tõldsepp kehaline kasvatus Peeter.Toldsepp@valgapk.edu.ee
Andris Uibo kehaline kasvatus Andris.Uibo@valgapk.edu.ee
Merle Uibo kehaline kasvatus Merle.Uibo@valgapk.edu.ee
Kerly Uppin matemaatika Kerly.Uppin@valgapk.edu.ee
Maimu Vismann inimeseõpetus Maimu.Vismann@valgapk.edu.ee
Marje Vokk individuaalõpetaja Marje.Vokk@valgapk.edu.ee
Kairi Voode algõpetus Kairi.Voode@valgapk.edu.ee
Pauliina Võõras eesti keel Pauliina.Vooras@valgapk.edu.ee
Margi Vähi kunstiõpetus Margi.Vahi@valgapk.edu.ee