Tugikeskuse kontaktid ja vastuvõtuajad

Ere Arbeiter

tugikeskuse juht

Ere.Arbeiter@valgapk.edu.ee ruum 121c

7663914 

57860263

Meinhard Karkus turvatöötaja Meinhard.Karkus@valgapk.edu.ee   766 8611
Kristi Lee õpilasnõustaja,
KiVa koordinaator
Kristi.Lee@valgapk.edu.ee ruum 121a

767 9805

55978660

Riina Rääk abiõpetaja Riina.Raak@valgapk.edu.ee    
Maila Sarap Valga Vallavalitsuse sotsiaalpedagoog maila.sarap@valga.ee   53025871
Nadežda Selivjorstova psühholoog Nadezda.Selivjorstova@valgapk.edu.ee ruum 313

7668613

5517259

 

Liina Taits õpilasnõustaja Liina.Taits@valgapk.edu.ee ruum 121b

53675651

Kat Podens õpilasnõustaja  Kat.Podens@valgapk.edu.ee ruum 121b 53600143

 

Õpilased on oodatud tugikeskusesse oma murede ja rõõmudega E-N 08.00-15.00 ja R 08.00-13.00

Tugikeskuse juhi vastuvõtuajad: E, T, K  8.00−16.00