Stuudium ja E-postkast

Google Workspace
Stuudium

Kooli Facebook

Kooli Facebook

Territooriumil mootorsõidukiga liiklemise kord

Kinnitatud dir kk 31.10.2019 nr 1-6/40

Lisa 5

Valga Põhikooli territooriumil mootorsõidukiga liiklemise kord

1. Valga Põhikooli territooriumil liiklemise ja parkimise korra aluseks on liiklus-seaduse § 16; 20; 21 ja 36.
2. Valga Põhikooli territooriumil on kell 22.00-15.00 mootorsõidukeid lubatud parkida õpetajatel, õpilastel, kooli töötajatel, kutsutud külalistel, kooli teenindavad sõidukitel ja kooli ruumide lepingulistel kasutajatel.
3. Territooriumile sissesõiduks ja parkimiseks on vajalik territooriumi valdaja kirjalik luba.

  1. 1. Taotlusi menetleb ja lube annab välja kooli majandusalajuhataja. Loa saanud sõidukite registreerimisnumbrid avaldatakse kooli kodulehel avalikus registris.
  2. 2. Luba peab olema kooli territooriumile sisenedes ja parkides nähtaval kohal.

4. Kooli territooriumil kehtib mootorsõidukitele kiirusepiirang 10 km/h.
5. Mootorsõidukeid on lubatud parkida selleks ettenähtud kohtadele. Valesti pargitud sõidukid vajadusel teisaldatakse. Kooli territooriumi Kungla tänava poolses parklas pargitakse esmalt täis muruplatsiäärne rida. Evakuatsioonimärgistusele on lubatud parkida vaid siis, kui mujal ei ole ruumi.
6. Liiklejad on kohustatud täitma kooli töötajate juhiseid.
7. Käesoleva korra ja kooli kodukorra korduval rikkumisel kaotab isik Valga Põhikooli territooriumile mootorsõidukiga sissesõidu ja siin parkimise õiguse.