Õppenõukogu 2014/2015

Õppenõukogu nr 1 18.09.2014

Algus kell 14:30

1. Õppenõukogu sekretär-protokollija valimine
2. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja ja selle kohta arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 2 19.01.2015

Päevakorras:

 1. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase klassi otsustamine

Õppenõukogu nr 3 26.01.2015

Päevakorras:

    1.  Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine

Õppenõukogu nr 4 30.04.2015

Päevakorras:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine
 2. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine     

Õppenõukogu nr 5 28.05.2015

Algus 13.00, lõpp 15.00

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 3. Õpilaste klassikursust kordamajätmine
 4. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga
 5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase klassi otsustamine

Õppenõukogu nr 6 17.06.2015

Algus 11.00, lõpp 13.00

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
 2. Õpilaste klassikursust kordamajätmine
 3. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsus
 4. Õpilaste tunnustamine:
  1. riikliku kiituskirjaga
  2. ainealase kiituskirjaga
  3. kooli kõige kõrgema aukirjaga
  4. kooli tänukirjaga
 5. Lõputunnistusi allkirjastavate õppenõukogu liikmete 10 (5/5) valimine

Õppenõukogu nr 7 22.06.2015

Päevakorras:

Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine vanemate taotlusel

Õppenõukogu nr 8 28.08.2015

Algus 10.00, lõpp 12.00

Päevakorras:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsustamine
 3. Õpilaste klassikursust kordamajätmise otsustamine
 4. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste arutelu ning ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks
 5. 2015/2016. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 6. Õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine vanema taotlusel 2015/2016. õppeaastaks.