Õppenõukogu 2017/2018

Õppenõukogu nr 9 20.06.2018

Päevakord:

1.      Õpilaste järgmisesse klassi üle viimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

2.      Õpilaste klassikursust kordamajätmine

3.      Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsus

4.      Õpilaste tunnustamine:

riikliku kiituskirjaga

ainealase kiituskirjaga

kooli kõige kõrgema aukirjaga

kooli tänukirjaga

5.      Vähemalt 10 õppenõukogu liikme valimine, kes allkirjastavad lõputunnistuse (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)

 

Õppenõukogu nr 8 07.06.2018

Päevakord:

  1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
  2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine (plaan esitada enne ÕN algust õppejuhile)
  3. Õpilaste klassikursust kordamajätmine
  4. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga

Õppenõukogu nr 7 30.05.2018

Päevakorras:
9. klasside õpilaste õppe- ja kasvatustöö tulemused, vajadusel täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 6 06.02.2018

Päevakorras:

  1. Valga Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine muudatuste kohta
  2. Valga Põhikooli arengukava tegevusaasta tulemuste ja arengukava uue tegevusaasta kava läbiarutamine ning selle kohta arvamuse avaldamine
  3. Tunnustuse- ja motivatsioonisüsteemile arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 5 (elektrooniline) 19.01.2018

Päevakorras:

1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine õpilasele

Õppenõukogu nr 4 (elektrooniline) 08.12.2017

Päevakorras:

1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine õpilasele

Õppenõukogu nr 3 28.11.2017

Päevakorras:

1. Õppevahendite tellimuse kooskõlastamine

Õppenõukogu nr 2 13.11.2017

Päevakorras:

1. Valga Põhikooli hoolekogusse õppenõukogu liikmete esindajate valimine.

Õppenõukogu nr 1 26.09.2017

Päevakorras:

1. 2017/2018. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine