Õppenõukogu 2023/2024

2023/2024. õppeaasta õppenõukogu toimumise ajad:

 

20.09.2023 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
07.12.2023 Erakorraline õppenõukogu
21.12.2023 Erakorraline õppenõukogu
29.05.2024 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
04.06.2024

1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimine

1.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

1.-8. klassi õpilaste tunnustamine riikliku kiituskirjaga
17.06.2024

Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

Õpilaste klassikursust kordama jätmine

Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse välja andmise otsustamine

Õpilaste tunnustamine